Nikon

Aktualizace firmware digitálního SLR fotoaparátu

—Windows—

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Nikon. Tato příručka popisuje postup při aktualizaci firmware. Jestliže si nejste jisti, zda dokážete aktualizaci úspěšně provést, můžete nechat firmware aktualizovat v servisním zastoupení Nikon.
Informace o používání fotoarátu najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.


Důležité
Přeruší-li se během aktualizace napájení nebo jsou-li během aktualizace aktivovány ovládací prvky, může se fotoaparát poškodit. Během aktualizace fotoaparát nevypínejte, nevyjímejte nebo neodpojujte zdroj energie, ani nemanipulujte s ovládacími prvky fotoaparátu. Nedokončí-li se aktualizace úspěšně a fotoaparát se stane nefunkčním, předejte jej autorizovanému servisnímu zástupci firmy Nikon ke kontrole.


Připravte se

  K aktualizaci firmware fotoaparátu budete potřebovat:
Fotoaparát
Počítač vybavený čtečkou karet nebo otvorem pro karty
Jeden z následujících napájecích zdrojů fotoaparátu:
  — Síťový zdroj
  — Plně nabitou dobíjecí lithium-iontovou baterii typu podporovaného fotoaparátem
Paměťovou kartou schválenou společností Nikon, zformátovanou ve fotoaparátu (zformátováním budou trvale odstraněna veškerá data na kartě; před zformátováním karty zazálohujte veškeré soubory které chcete uchovat v počítači nebo v jiném zařízení)
Uživatelskou příručku k fotoaparátu


Zkontrolujte aktuální verzi firmware fotoaparátu

  Menu zobrazené na Vašem fotoaparátu se mohou lišit od zde uvedených menu.
 
1

Zapněte fotoaparát.

 
2 Stisknutím MENU zobrazte menu.
 
3 V menu nastavení vyberte položku Verze firmwaru.
 
4

Zobrazí se označení aktuální verze firmware. Potvrďte, že verze firmware je správna pro tuto aktualizaci.

“#.##” je verze firmware.
 
5 Vystupte do menu nastavení a vypněte fotoaparát.


Stáhněte a rozbalte nový firmware

  1 V počítači vytvořte novou složku.
 
Pokud používáte operační systém Windows 8, vyberte možnost Desktop (Stolní) na úvodní obrazovce pro vstup do režimu stolního počítače.
 
2 Klepněte na odkaz Souhlasím – stáhnout na stránkách se soubory ke stažení. Uložte stažený soubor do adresáře vytvořeného v kroku 3-1.
 
3 Otevřete složku vytvořenou v kroku 3-1 a poklepáním na stažený soubor (“F-XXXX-V###W.exe”, kde “XXXX” je název fotoaparátu a “###” verze firmware) extrahujte firmware do sub-složky v nové složce:
 
Výsledná hierarchie souborů a složek je zobrazená níže:


Zkopírujte firmware na paměťovou kartu

  Firmware lze zkopírovat na paměťovou kartu fotoaparátu s použitím počítače vybaveného čtečkou paměťových karet nebo slotem pro paměťovou kartu.
 
1 Vložte naformátovanou paměťovou kartu do čtečky paměťových karet nebo do slotu pro paměťovou kartu. Pokud máte nainstalovaný program ViewNX 2 nebo Nikon Transfer, pravděpodobně se spustí automaticky program Nikon Transfer 2 nebo Nikon Transfer; než budete pokračovat, ukončete program.
 
Windows 8
Pokud zobrazuje operační systém Windows zprávu uvedenou na obrázku, klepněte na možnost × pro zavření dialogového okna.
   
Windows 7/Windows Vista
V operačním systému Windows 7/Windows Vista se může zobrazit dialogové okno Přehrát automaticky. Klepněte na tlačítko .
   
Windows XP
V operačním systému Windows XP se může zobrazit dialogové okno Vyměnitelný disk. Klepněte na tlačítko Cancel (Storno).
 
2 Zkopírujte soubor “XXXX###.bin” na paměťovou kartu.
 
Windows 8
Abyste zobrazili současně otevřené obě složky – aktuální složku (složku obsahující aktualizaci firmwaru) a složku na paměťové kartě – klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu paměťové karty v Průzkumníku a vyberte možnost Open in new window (Otevřít v novém okně).
 
Po dokončení kopírování ověřte, zda paměťová karta obsahuje soubor “XXXX###.bin”.
 
Důležité
Je nutné zkopírovat soubor “XXXX###.bin” do kořenového adresáře na paměťové kartě. Fotoaparát nerozezná nový firmware, pokud je umístěn ve složce pod kořenovým adresářem.
 
3 Ukazuje-li počítač paměťovou kartu jako vyměnitelný disk, klepněte pravým tlačítkem myši na vyměnitelný disk a v zobrazeném menu vyberte položku Eject (Vysunout). Vyjměte paměťovou kartu ze čtečky nebo ze slotu.


Aktualizujte firmware fotoaparátu

  Menu zobrazené na Vašem fotoaparátu se mohou lišit od zde uvedených menu.
 
Během aktualizace nesmíte:
Vyjměte paměťovou kartu
Vypněte fotoaparát
Nemanipulujte s žádnými ovládacími prvky fotoaparátu
Nepřipevňujte ani nesnímejte objektivy
Vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky
Vyjměte baterie
Vystavte fotoaparát silnému elektromagnetickému šumu
Kterákoli z uvedených akcí může způsobit, že se fotoaparát stane nefunkčním.
 
1 Vložte paměťovou kartu, která obsahuje firmware, do otvoru pro paměťové karty.
 
Fotoaparáty se dvěma sloty na paměťové karty
Pokud fotoaparát umožňuje vybrat jeden slot jako hlavní a druhý jako doplňkový, vložte kartu do slotu, který je aktuálně vybrán jako hlavní. V opačném případě vložte kartu do Slotu 1.
 
2

Zapněte fotoaparát.

 
3 Stisknutím MENU zobrazte menu.
 
4 V menu nastavení vyberte položku Verze firmwaru.
 
5 Zobrazí se označení aktuální verze firmware. Označte Aktualizovat a stlačte OK.
 
6 Zobrazí se dialogové okno aktualizace firmwaru. Vyberte Ano.
 
7 Aktualizace bude zahájena. Během aktualizace postupujte podle zobrazených pokynů.
 
8 Ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.
8-1. Vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
8-2. Postupem popsaným v kroku 2 “Zkontrolujte aktuální verzi firmware fotoaparátu” zkontrolujte verzi firmware.
8-3. Jestliže se zobrazí aktualizovaná verze, proběhla aktualizace úspěšně.
“#.##” je verze firmware.
 
Jestliže aktualizace neproběhla úspěšně, obraťte se na servisní zastoupení Nikon.
 
9 Zformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu.
 
Aktualizace firmware je dokončena.